ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | Χάλκη | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | Χάλκη | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | Χάλκη | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | Χάλκη | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | Χάλκη | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | Χάλκη | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | Χάλκη | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | Χάλκη | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | Χάλκη | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | Χάλκη | Δωδεκάνησα | Golden Greece

Χάλκη

ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - Χάλκη

Βρίσκεται στα βορειοανατολικά του νησιού, κι ορθώνεται πάνω στα θεμέλια του αρχαίου τείχους και δίπλα στα ερείπια της αρχαίας πόλης.

Το Κάστρο κτίστηκε το 14ο με 15ο αιώνα από τους Ιππότες του Αγίου Ιωάννου.

Το τάγμα των Ιωαννιτών Ιπποτών όταν άρχισαν να χάνονται τα εδάφη που είχαν καταληφθεί σε άλλες περιοχές της Ανατολής, θέλησε να αποκτήσει μία βάση στο Αιγαίο, κι έτσι κατέλαβε τη Ρόδο και τα γύρω νησιά.

Μετά την κατάληψη της Ρόδου από τους Ιωαννίτες ιππότες, την ίδια τύχη είχε και η Χάλκη (1309), η οποία το 1366 εκχωρείται μαζί με την Τήλο ως φέουδο στον Barello Assanti και ακολούθως νοικιάζεται το 1385 στον Dragoneto Clavelli. Ένα ενδιαφέρον επεισόδιο στα χρόνια της Ιπποτοκρατίας είναι η μετοικεσία Χαλκητών το 1450 και το 1492/1493 στη Ρόδο, στα Βασιλικά και την Άμαρτο αντίστοιχα, ύστερα από επίσημη έγκριση του μεγάλου μαγίστρου Pierre d'Aubusson (1476-1503), όπως πληροφορούμαστε από παλαιά έγγραφα του τάγματος

Προφανώς οι πειρατικές επιδρομές των Οθωμανών είχαν κάνει δύσκολη τη ζωή στο νησί, το οποίο, σύμφωνα με τα ιπποτικά έγγραφα, δεν μπορούσε να προστατέψει και να θρέψει τους κατοίκους του. Η Χάλκη θα καταληφθεί από τους Οθωμανούς μετά την πτώση της Ρόδου το 1522.

Το μεσαιωνικό κάστρο φέρει κοντά στην είσοδο εντοιχισμένο το οικόσημο του μεγάλου μαγίστρου Pierre d'Aubusson (1476-1503). Στο εσωτερικό του σώζεται ερειπωμένος ο ναός του Αγίου Νικολάου με υπολείμματα τοιχογραφιών του 15ου και του 17ου αιώνα.

Πηγή: Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού
www2.egeonet.gr

Φωτογραφίες
ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - Χάλκη - Φωτογραφίες ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - Χάλκη - Φωτογραφίες ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - Χάλκη - Φωτογραφίες ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - Χάλκη - Φωτογραφίες ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - Χάλκη - Φωτογραφίες ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - Χάλκη - Φωτογραφίες ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - Χάλκη - Φωτογραφίες ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - Χάλκη - Φωτογραφίες ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - Χάλκη - Φωτογραφίες ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - Χάλκη - Φωτογραφίες ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - Χάλκη - Φωτογραφίες ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - Χάλκη - Φωτογραφίες ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - Χάλκη - Φωτογραφίες ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - Χάλκη - Φωτογραφίες ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - Χάλκη - Φωτογραφίες ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - Χάλκη - Φωτογραφίες ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - Χάλκη - Φωτογραφίες ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - Χάλκη - Φωτογραφίες ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - Χάλκη - Φωτογραφίες ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - Χάλκη - Φωτογραφίες ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - Χάλκη - Φωτογραφίες ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - Χάλκη - Φωτογραφίες ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - Χάλκη - Φωτογραφίες