ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ (2ου αι. π.Χ.) | Ξάνθη | Θράκη | Golden Greece
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ (2ου αι. π.Χ.) | Ξάνθη | Θράκη | Golden Greece
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ (2ου αι. π.Χ.) | Ξάνθη | Θράκη | Golden Greece
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ (2ου αι. π.Χ.) | Ξάνθη | Θράκη | Golden Greece
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ (2ου αι. π.Χ.) | Ξάνθη | Θράκη | Golden Greece
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ (2ου αι. π.Χ.) | Ξάνθη | Θράκη | Golden Greece
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ (2ου αι. π.Χ.) | Ξάνθη | Θράκη | Golden Greece
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ (2ου αι. π.Χ.) | Ξάνθη | Θράκη | Golden Greece

Ξάνθη

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ (2ου αι. π.Χ.)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ (2ου αι. π.Χ.) - Ξάνθη

Ο Μακεδονικός Τάφος έχει ανακαλυφθεί στη δεκαετία του '50 βόρεια των Κομνηνών. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, ο Τάφος χρονολογικά τοποθετείται στην χρονική περίοδο 200-150 π.χ. Αποτελείται από εσωτερικό δρόμο, προθάλαμο και θάλαμο που είναι σκεπασμένος με καμάρες.

Είναι κτισμένος με γωνιόλιθους από εγχώριο μάρμαρο, σύμφωνα με το ψευδοϊσοδομικό σύστημα. Οι πόρτες των προθαλάμων και θαλάμων έχουν μονολιθικές παραστάδες και υπέρθυρο, ενώ τα δάπεδα τους καλύπτονται από μαρμάρινες πλάκες. Ο προθάλαμος έχει πλάτος 3,13 μέτρα και μήκος 2,12 μέτρα. Η θύρα προς το νεκρικό θάλαμο έκλεινε με 2 μεγάλα θυρόφυλλα.

Ο Μακεδονικός Τάφος των Κομνηνών είναι ο καλύτερα σωζόμενος και ο πιο εντυπωσιακός, από όσους έχουν ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα στη Θράκη. Κατά διαστήματα γίνονται ανασκαφές στη γύρω περιοχή όχι όμως οργανωμένες και εκτεταμένες για να αποκαλυφθούν οικισμοί. Το 1993 βρέθηκαν ειδώλια και αγαλματίδια, τελετουργικά όργανα, που πιθανότατα προέρχονται από το ιερό του Ασκληπιού.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ (2ου αι. π.Χ.) - Ξάνθη - Φωτογραφίες ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ (2ου αι. π.Χ.) - Ξάνθη - Φωτογραφίες ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ (2ου αι. π.Χ.) - Ξάνθη - Φωτογραφίες ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ (2ου αι. π.Χ.) - Ξάνθη - Φωτογραφίες ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ (2ου αι. π.Χ.) - Ξάνθη - Φωτογραφίες ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ (2ου αι. π.Χ.) - Ξάνθη - Φωτογραφίες ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ (2ου αι. π.Χ.) - Ξάνθη - Φωτογραφίες ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ (2ου αι. π.Χ.) - Ξάνθη - Φωτογραφίες