ΤΡΙΚΕΡΙ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΤΡΙΚΕΡΙ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΤΡΙΚΕΡΙ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΤΡΙΚΕΡΙ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΤΡΙΚΕΡΙ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΤΡΙΚΕΡΙ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΤΡΙΚΕΡΙ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece

Μαγνησία (Magnesia)

ΤΡΙΚΕΡΙ

(Κικύνηθος νήσος)

Λείψανα της τρίκλιτης παλαιοχριστιανικής βασιλικής της Αγίας Σοφίας, με νάρθηκα και πρόσκτισμα, στον ομώνυμο ορμίσκο, στο Δ. τμήμα του νησιού. Η βασιλική έχει σήμερα καταστραφεί από τη θάλασσα.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου