ΠΛΑΤΑΝΙΔΙΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΠΛΑΤΑΝΙΔΙΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΠΛΑΤΑΝΙΔΙΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΠΛΑΤΑΝΙΔΙΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΠΛΑΤΑΝΙΔΙΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΠΛΑΤΑΝΙΔΙΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΠΛΑΤΑΝΙΔΙΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece

Μαγνησία

ΠΛΑΤΑΝΙΔΙΑ (Αρχαιολογικός Χώρος)

( Μεθώνη )

Λείψανα παλαιοχριστιανικού εκκλησιαστικού συγκροτήματος που είχε ως κέντρο βασιλική. Εξαίρετης ποιότητας αρχιτεκτονικά γλυπτά, μαρμαροθέτημα και ψηφιδωτό δάπεδο (4 ος - 5 ος αι.). Σε κοντινή απόσταση, δεύτερη παλαιοχριστιανική βασιλική, επίσης με ψηφιδωτό δάπεδο (ίσως β' μισό 4 ου αι.).

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου