ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece

Μαγνησία (Magnesia)

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ

Οικισμός σε χαμηλό λόφο, στο μυχό του Παγασητικού κόλπου, με συνεχή κατοίκηση από το 1400 π.Χ. έως τη γεωμετρική εποχή. Λείψανα μεγάλου μυκηναϊκού κτιρίου (ανακτόρου;) με σπαράγματα τοιχογραφιών, δάπεδα με κονίαμα και διακοσμημένη κεραμική.

Νεκροταφείο κιβωτιόσχημων τάφων του 15 ου - 14 ου αι. π.Χ. που χρησιμοποιήθηκε και κατά τη μετάβαση από την ύστατη μυκηναϊκή στην πρωτογεωμετρική περίοδο (1100 - 1000 π.Χ.).

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου