ΜΗΛΙΝΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΜΗΛΙΝΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΜΗΛΙΝΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΜΗΛΙΝΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΜΗΛΙΝΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΜΗΛΙΝΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΜΗΛΙΝΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece

Μαγνησία

ΜΗΛΙΝΑ (Αρχαιολογικός Χώρος)

Στη θέση του νεκροταφειακού ναού του Αγίου Αθανασίου, νότια της Μηλίνας, προϋπήρχε παλαιοχριστιανική βασιλική, από την οποία έχουν διασωθεί πολυάριθμα αρχιτεκτονικά μέλη.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου