ΜΗΛΙΝΑ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΜΗΛΙΝΑ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΜΗΛΙΝΑ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΜΗΛΙΝΑ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΜΗΛΙΝΑ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΜΗΛΙΝΑ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΜΗΛΙΝΑ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece

Μαγνησία (Magnesia)

ΜΗΛΙΝΑ

Στη θέση του νεκροταφειακού ναού του Αγίου Αθανασίου, νότια της Μηλίνας, προϋπήρχε παλαιοχριστιανική βασιλική, από την οποία έχουν διασωθεί πολυάριθμα αρχιτεκτονικά μέλη.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου