ΚΟΡΟΠΗ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΚΟΡΟΠΗ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΚΟΡΟΠΗ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΚΟΡΟΠΗ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΚΟΡΟΠΗ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΚΟΡΟΠΗ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΚΟΡΟΠΗ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece

Μαγνησία (Magnesia)

ΚΟΡΟΠΗ

Η πόλη ενσωματώθηκε το 293 π.Χ. στη Δημητριάδα. Εδώ βρισκόταν ένα από τα γνωστότερα ιερά και μαντεία των Μαγνητών, αυτό του Απόλλωνος Κοροπαίου. Το ιερό άκμασε από τους αρχαϊκούς χρόνους έως τη ρωμαϊκή εποχή·λείψανα αρχαϊκού ναού ανασκάφηκαν κάτω από το λόφο Πετράλωνα, στην αριστερή όχθη του ποταμού Μπούφα. Τα ευρήματα φυλάσσονται στο Μουσείο Βόλου. Στην κορυφή του λόφου υπάρχουν οικοδομικά λείψανα από τον οικισμό της αρχαίας Κορόπης, που χρονολογούνται από τους αρχαϊκούς έως τους ρωμαϊκούς χρόνους.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου