ΚΟΚΚΩΤΟΙ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΚΟΚΚΩΤΟΙ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΚΟΚΚΩΤΟΙ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΚΟΚΚΩΤΟΙ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΚΟΚΚΩΤΟΙ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΚΟΚΚΩΤΟΙ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΚΟΚΚΩΤΟΙ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece

Μαγνησία

ΚΟΚΚΩΤΟΙ (Αρχαιολογικός Χώρος)

Στο λόφο Κοκκωτοί, νότια του Αλμυρού, σώζεται ισχυρό τείχος με πύργους και προμαχώνες. Το οχυρό πρέπει να εντάσσεται στα αμυντικά έργα των Μακεδόνων κατά την ελληνιστική περίοδο (3 ος έως 2 ος αι. π.Χ.).

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου