ΚΟΚΚΩΤΟΙ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΚΟΚΚΩΤΟΙ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΚΟΚΚΩΤΟΙ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΚΟΚΚΩΤΟΙ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΚΟΚΚΩΤΟΙ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΚΟΚΚΩΤΟΙ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΚΟΚΚΩΤΟΙ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece

Μαγνησία (Magnesia)

ΚΟΚΚΩΤΟΙ

Στο λόφο Κοκκωτοί, νότια του Αλμυρού, σώζεται ισχυρό τείχος με πύργους και προμαχώνες. Το οχυρό πρέπει να εντάσσεται στα αμυντικά έργα των Μακεδόνων κατά την ελληνιστική περίοδο (3 ος έως 2 ος αι. π.Χ.).

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου