ΦΤΕΛΙΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΦΤΕΛΙΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΦΤΕΛΙΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΦΤΕΛΙΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΦΤΕΛΙΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΦΤΕΛΙΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΦΤΕΛΙΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece

Μαγνησία

ΦΤΕΛΙΟ (Αρχαιολογικός Χώρος)

( Πτελεών )

Η θέση Γρίτσα, βραχώδης λόφος στην είσοδο του Παγασητικού κόλπου, κατοικείται από τη νεολιθική εποχή. Ανασκάφηκαν καμπυλόγραμμα νεολιθικά κτίρια, οικία και κιβωτιόσχημοι τάφοι των μεσοελλαδικών χρόνων (2000 - 1600 π.Χ.) και μικροί μυκηναϊκοί θολωτοί τάφοι που χρονολογούνται μεταξύ 1400 - 1100 π.Χ.

Η πόλη αυτή της Αχαίας Φθιώτιδος αναφέρεται ήδη στην Ιλιάδα. Το 171 π.Χ. καταστράφηκε εντελώς από τους Ρωμαίους. Αρχαία λείψανα βρέθηκαν στο λόφο Γρίτσα, κοντά στο Φτελιό Αλμυρού. Πρόκειται για ερείπια οικοδομημάτων των υστεροελληνιοτικών και των ρωμαϊκών χρόνων, ίσως από τις εγκαταστάσεις ενός στρατιωτικού φυλακείου. Θεμέλια ρωμαϊκής έπαυλης ανασκάφηκαν επίσης στη χερσόνησο κοντά στο σημερινό Αχίλλειο. Τα ευρήματα εκτίθενται στο Μουσείο Λάρισας.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου