ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΕΡΟ - Λάρισα

Λάρισα

ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΕΡΟ

( Ευρυμένη )

Στα χρόνια του Ιουστινιανού Α' (6 ος αι.) ενισχύεται το οχυρό της Ευρυμένης, το οποίο ήλεγχε τη δίοδο των Τεμπών. Παλαιοχριστιανικά οικοδομικά λείψανα, στο δρόμο που οδηγεί στο μεταβυζαντινό γεφύρι, κοντά στις θερμές πηγές.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου