ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΚΑΣΤΡΟ | Αλόννησος | Σποράδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΚΑΣΤΡΟ | Αλόννησος | Σποράδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΚΑΣΤΡΟ | Αλόννησος | Σποράδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΚΑΣΤΡΟ | Αλόννησος | Σποράδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΚΑΣΤΡΟ | Αλόννησος | Σποράδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΚΑΣΤΡΟ | Αλόννησος | Σποράδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΚΑΣΤΡΟ | Αλόννησος | Σποράδες | Golden Greece

Αλόννησος

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΚΑΣΤΡΟ

Στην χερσόνησο Κοκκινόκαστρο, πιστοποιήθηκε κατοίκηση εποχιακού χαρακτήρα κατά τη Χαλκοκρατία, με βάση την κεραμική, μεταξύ της πρώιμης και μέσης εποχής του Χαλκού Στο κατώτερο στρώμα της εποχής του Χαλκού βρέθηκε τμήμα εστίας, πιθανώς εποχιακού χαρακτήρα, με έντονα ίχνη καύσης.
Επίσης διαπιστώθηκε τόσο στα επιφανειακά στρώματα όσο και στα στρώματα της εποχής του Χαλκού η ανάμειξη παλαιολιθικών και νεολιθικών εργαλείων, κεραμικής κλασικών και ελληνιστικών χρόνων, η οποία θα πρέπει να οφείλεται σε μεταφορά τους από τις πρωτογενείς τους αποθέσεις, που έγινε πριν αποκοπεί η νησίδα από τον κορμό της Αλοννήσου.
Επίσης, ύστερα από πρόσφατες ανασκαφικές έρευνες, οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως την μια εκ των δύο αρχαίων πόλεων της Ίκου, η οποία εντοπίστηκε στην ίδια χερσόνησο.
Στα κλασικά χρόνια η πόλη οχυρώθηκε με τείχη που σώζονται μέχρι σήμερα και διακρίνονται για την εντυπωσιακή τους κατασκευή.
Αποκαλύφθηκαν επίσης κτίρια, πλατείες, ναοί και νεκροταφεία, όπου έθαβαν τους προσφιλείς νεκρούς. Ακραία γεωλογικά φαινόμενα της αρχαιότητας συνέβαλαν, όπως φαίνεται, στην αλλαγή της μορφολογίας της χερσονήσου, καθώς μεγάλο τμήμα της έχει πλέον καταποντιστεί στη θάλασσα.
Στο συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο έχει ανακαλυφθεί άφθονη κεραμική του 4ου αιώνα π.Χ. καθώς και τμήματα από τα κεραμίδια των στεγασμένων κτηρίων. Τα οικοδομικά λείψανα των κτιρίων μας δίνουν την εικόνα μιας χωροταξικά οργανωμένης εγκατάστασης των κλασικών χρόνων.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου