ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΙΟΝ | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΙΟΝ | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΙΟΝ | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΙΟΝ | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΙΟΝ | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΙΟΝ | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΙΟΝ | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Λακωνία

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΙΟΝ

Το Λεωνίδαιον, γνωστό και ως Κενοτάφιο ή Τάφος του Λεωνίδα, είναι το μόνο μνημείο της Αρχαίας Αγοράς που σώζεται ως τις μέρες μας. Πρόκειται για ένα ναόμορφο οικοδόμημα, πιθανότατα του 5ου αι. π. Χ., του οποίου δεν είναι γνωστή η χρήση και πιθανόν να ήταν κενοτάφιο.
Πάντως, τόσο η τοπική παράδοση όσο και ο περιηγητής Παυσανίας, πίστευαν ότι εκεί μεταφέρθηκαν και ετάφησαν τα οστά του Λεωνίδα από τις Θερμοπύλες.
Το Λεωνίδαιον βρίσκεται στα βόρεια της σύγχρονης πόλης της Σπάρτης και αποτελεί έμβλημα και μνημείο της σύγχρονης πόλης.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου