ΑΜΦΙΑΡΑΕΙΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΜΦΙΑΡΑΕΙΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΜΦΙΑΡΑΕΙΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΜΦΙΑΡΑΕΙΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΜΦΙΑΡΑΕΙΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΜΦΙΑΡΑΕΙΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΜΦΙΑΡΑΕΙΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Λακωνία

ΑΜΦΙΑΡΑΕΙΟ (Αρχαιολογικός Χώρος)

Σε πρόσφατες ανασκαφές αποκαλύφθηκε επίσης ιερό του χθόνιου θεού και ήρωα Αμφιαράου. Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός χώρος εξ αιτίας των πολλών επιγραφών που βρέθηκαν και αποτελούσαν το αρχείο της πόλης. Οι επιγραφές χρονολογούνται στον 4ο αιώνα π.Χ

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου