ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΖΥΓΟΥΡΙΕΣ | Κορινθία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΖΥΓΟΥΡΙΕΣ | Κορινθία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΖΥΓΟΥΡΙΕΣ | Κορινθία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΖΥΓΟΥΡΙΕΣ | Κορινθία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΖΥΓΟΥΡΙΕΣ | Κορινθία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΖΥΓΟΥΡΙΕΣ | Κορινθία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΖΥΓΟΥΡΙΕΣ | Κορινθία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Κορινθία

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΖΥΓΟΥΡΙΕΣ

Η θέση βρίσκεται μεταξύ Κορίνθου και Μυκηνών. Κατοικήθηκε διαρκώς από την πρωτοελλαδική έως την μυκηναϊκή περίοδο (3200 - 1200 π.Χ.), οπότε καταστράφηκε από φωτιά. Σημαντικότερο εύρημα, το μυκηναϊκό κεραμικό εργαστήριο (1300 - 1200 π.Χ.) που περιείχε μεγάλες ποσότητες αποθηκευμένης κεραμικής. Νεκροταφείο θαλαμωτών τάφων της ίδιας περιόδου.

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
http://media.yen.gr/atlas/