ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΕΓΧΡΕΑΙ | Κορινθία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΕΓΧΡΕΑΙ | Κορινθία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΕΓΧΡΕΑΙ | Κορινθία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΕΓΧΡΕΑΙ | Κορινθία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΕΓΧΡΕΑΙ | Κορινθία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΕΓΧΡΕΑΙ | Κορινθία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΕΓΧΡΕΑΙ | Κορινθία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Κορινθία

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΕΓΧΡΕΑΙ

Το ανατολικό προς το Αιγαίο λιμάνι της Κορίνθου, με δύο αρχαίους λιμενοβραχίονες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος τους καταβυθισμένους. Λείψανα οικοδομημάτων των ρωμαϊκών χρόνων. Στο ιερό της Ίσιδος, στο νότιο λιμενοβραχίονα; βρέθηκαν πάνω από 100 γυάλινοι πολύχρωμοι πίνακες με παραστάσεις τοπίων, οικοδομημάτων και φιλοσόφων, αιγυπτιακής πιθανότατα προέλευσης (4ος αι. μ.Χ.), που προορίζονταν για τη διακόσμηση των τοίχων του κτιρίου (σήμερα στο Μουσείο της Ισθμίας). Στα οικοδομικά λείψανα του βόρειου μώλου εντοπίζεται ιερό Αφροδίτης. Από εδώ ξεκίνησε ο απόστολος Παύλος για την Έφεσο· οι Κεγχρέες αναφέρονται στην προς Ρωμαίους επιστολή του.
Ο ναός της Ίσιδος, μετά την καταστροφή του από το σεισμό του 365, μετατράπηκε σε πεντάκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική. Ψηφιδωτό δάπεδο στο νάρθηκα. Ποσότητες νομισμάτων, που βρέθηκαν στις Κεγχρεές, θεωρήθηκαν ως ένδειξη σλαβικών επιδρομών στη δεκαετία 580 - 590.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου