ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΛΕΙΟΥΣ | Κορινθία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΛΕΙΟΥΣ | Κορινθία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΛΕΙΟΥΣ | Κορινθία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΛΕΙΟΥΣ | Κορινθία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΛΕΙΟΥΣ | Κορινθία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΛΕΙΟΥΣ | Κορινθία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΛΕΙΟΥΣ | Κορινθία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Κορινθία

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΛΕΙΟΥΣ

Βορειοδυτικά του ιερού της Νεμέας. Στη θέση της εκκλησίας της Παναγίας στη δυτική πλαγιά του λόφου της ακρόπολης εντοπίζεται το Ασκληπιείο. Κοντά βρίσκεται η αγορά, όπου τα λείψανα ορθογώνιου οικοδομήματος με περιστύλιο (5ος αι. π.Χ. και 2ος αι. μ.Χ.) και ερείπια θεάτρου.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου