ΝΗΣΙ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΝΗΣΙ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΝΗΣΙ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΝΗΣΙ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΝΗΣΙ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΝΗΣΙ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΝΗΣΙ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Αρκαδία

ΝΗΣΙ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

Στη βραχώδη παράκτια χερσόνησο, εντοπίστηκαν λείψανα οικισμού προϊστορικών έως και γεωμετρικών χρόνων.
Στη δυτική πλαγιά του υψώματος, στη θέση Κότρωνας, σώζεται τμήμα τείχους του 5ου αι. π. Χ.
Η θέση αυτή, που σε παλαιότερους χρόνους ήταν νησίδα, χρησιμοποιήθηκε ως οχυρό κατά τον 3ο και 2ο αι. π.Χ. επίσης, έχουν εντοπιστεί λείψανα κατοίκησης της ρωμαϊκής περιόδου.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου