ΙΕΡΟ ΜΑΛΕΑΤΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΜΑΛΕΑΤΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΜΑΛΕΑΤΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΜΑΛΕΑΤΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΜΑΛΕΑΤΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΜΑΛΕΑΤΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΜΑΛΕΑΤΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Αρκαδία

ΙΕΡΟ ΜΑΛΕΑΤΑ (Αρχαιολογικός Χώρος)

Στα βορειοδυτικά του χωριού Κοσμάς, στο λόφο του προφήτη Ηλία, έχουν εντοπιστεί μετά από ανασκαφική έρευνα αναθήματα γεωμετρικών έως και κλασικών χρόνων καθώς και αναλημματικό τείχος της κλασικής περιόδου, τα οποία ανήκαν στο ιερό του Μαλεάτα, ο οποίος ήταν θεότητα του όρους Πάρνωνα (Μαλέα).

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου