ΙΕΡΟ ΕΝΟΔΙΟΥ ΕΡΜΗ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΕΝΟΔΙΟΥ ΕΡΜΗ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΕΝΟΔΙΟΥ ΕΡΜΗ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΕΝΟΔΙΟΥ ΕΡΜΗ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΕΝΟΔΙΟΥ ΕΡΜΗ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΕΝΟΔΙΟΥ ΕΡΜΗ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΕΝΟΔΙΟΥ ΕΡΜΗ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Αρκαδία

ΙΕΡΟ ΕΝΟΔΙΟΥ ΕΡΜΗ

Το Ιερό του Ενόδιου Ερμή έχει εντοπιστεί στη θέση Φονεμένοι, πάνω στο βουνό Ζυγός, μισή ώρα δυτικά από τον Άγιο Πέτρο. Είναι ορατοί τρεις μεγάλοι λιθοσωροί («έρμακες») που αναφέρονται από τον Παυσανία και θεωρείται ότι αντιστοιχούσαν στα όρια των αρχαίων επικρατειών Σπάρτης, Άργους και Τεγέας.
Αυτοί οι τρεις λιθοσωροί, που χρονολογείται η δημιουργία τους μεταξύ 6ου - 4ου αι. π.Χ., σηματοδοτούσαν τα όρια των τριών επικρατειών, της Σπάρτης, του Άργους και της Τεγέας. Τα ιερά των τριών κρατών προς τιμήν του Ερμή στους Φονεμένους αποτελούν ένα μοναδικό αρχαιολογικό χώρο, με τεράστια σημασία.
Οι λιθοσωροί, η λατρεία του Ενόδιου Ερμή και το τμήμα του αμαξιτού οδικού δικτύου που περνούσε από κει, συμπληρώνουν ένα εξαιρετικό σύνολο, που αποτελεί μνημείο της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, αιώνιο σημάδι των συνόρων που χώριζαν τρεις επικράτειες και των δρόμων που τις ένωναν.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου