ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΙΧΝΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΙΧΝΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΙΧΝΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΙΧΝΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΙΧΝΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΙΧΝΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΙΧΝΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Αρκαδία

ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΙΧΝΗ (Αρχαιολογικός Χώρος)

Σύμφωνα με τον καθηγητή Κ.Α. Ρωμαίο, η αρχαία κώμη Πολίχνη που μνημονεύται από τον αρχαίο ιστορικό Πολύβιο τοποθετείται στην περιοχή του χωριού Πούληθρα της Κυνουρίας.
Η ακρόπολη της αρχαίας πόλης, λείψανα της οποίας σώζονται μέχρι σήμερα, βρίσκεται στο λόφο που είναι δίπλα από το λιμάνι του χωριού.

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
arcadia.ceid.upatras.gr