ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Αρκαδία

ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος)

ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Αρκαδία

Ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Μεγάλης Πόλης βρίσκεται 3χιλ. έξω από την σημερινή πόλη της Μεγαλόπολης, κοντά στο δρόμο Μεγαλόπολης - Καρύταινας, και 35 χλμ. από την Τρίπολη. Κοντά κυλά ο ποταμός Ελισσών που εκβάλει στον Αλφειό.
Η Μεγαλόπολη ιδρύθηκε το 371 π.Χ. από συνοικισμό διαφόρων Αρκαδικών κωμών με τη συνδρομή του Θηβαίου στρατηγού Επαμεινώνδα. Η πόλη παρήκμασε στους υστερορωμαϊκούς χρόνους και κατά το μεσαίωνα οι κάτοικοι διεσπάρησαν σε γειτονικούς οικισμούς.
Τα σημαντικότερα μνημεία του Αρχαιολογικού χώρου είναι:
1) Το Αρχαίο Θέατρο (4ος αιώνας π.Χ.).
2) Η Αρχαία Αγορά. Περιλαμβάνει τα εξής ανεσκαμμένα μνημεία: το Ιερό του Διός Σωτήρος, την Φιλίππειο Στοά και τμήμα της Μυροπώλιδος Στοάς.
3) Λείψανα των τειχών.
4) Το Θερσίλειο Βουλευτήριο
Κεντρικό μνημείο είναι το Αρχαίο Θέατρο, το οποίο αποτελεί μεγάλη μαρτυρία της κραταιάς Αρκαδικής Ομοσπονδίας και της πανίσχυρης Μεγάλης Πόλεως, της νεώτερης πόλης της αρχαίας Αρκαδίας, που γνώρισε αίγλη και μεγαλείο, αλλά χάθηκε μέσα σε δύο αιώνες. Όπως μας πληροφορεί ο Παυσανίας, "Η δε επέκεινα του ποταμού μοίρα η κατά μεσηβρίαν παρείχετο ες μνήμην θέατρον μέγιστον των εν τη Ελλάδι" (Παυσ. VIII 32.1), το θέατρο ήταν  το μεγαλύτερο και αρχαιότερο θέατρο της αρχαίας Ελλάδας. Κατασκευάστηκε από τον Αργείτη Πολύκλειτο λίγο μετά το 370 π.χ. Το κοίλο είχε διάμετρο 145 μ., ενώ η ορχήστρα του 30 μ. περίπου. Θεωρείται ότι το κοίλο  περιελάμβανε δύο διαζώματα, με 20 σειρές εδωλίων στα δύο κατώτερα μέρη του και 17 στο ανώτερο μέρος. Κατόπιν τούτου υπολογίζεται πως η χωρητικοτητά του ήταν 18.200 θεατές περίπου.
To θέατρο είχε σχεδιαστεί τόσο μεγάλο για να εξυπηρετεί τις συγκεντρώσεις των αντιπροσώπων των συνοικισμένων στην Μεγαλόπολη 40 αρκαδικών πόλεων καθώς και όλων των Αρκάδων που ήθελαν να παρευρεθούν σ' αυτές. Για τις θεατρικές παραστάσεις είχε κατασκευασθεί κινητή ξύλινη σκηνή πάνω σε τροχούς, η οποία συρόταν στη σκηνοθήκη, όπου και φυλασσόταν. Αργότερα έγινε το προσκήνιο με διαστάσεις 31x 7 μ. Την περίοδο της ακμής της Μεγάλης Πόλεως, όταν δηλαδή αυτή αποτέλεσε τον "ομφαλόν των Αρκάδων", το θέατρο έφθασε στην πλήρη ανάπτυξή του. Ο Παυσανίας βεβαιώνει μάλιστα, ότι στο θέατρο και "αένα ός έστιν ύδατος πηγή". Τότε κατασκευάστηκε και η λίθινη προεδρία.
Το 1890 αποκαλύφθηκαν από τις ανασκαφές του Βρετανικού Ινστιτούτου (1890 - 1891), η ορχήστρα, το προσκήνιο, μέρος της προεδρίας, οι   χαμηλότερες λίθινες κερκίδες, τα επιβλητικά αναλήμματα των παρόδων και τα θεμέλια της σκηνοθήκης. Σήμερα στο χώρο του Θερσυλίου νεώτερες ανασκαφές είναι σε εξέλιξη.
Συνέχεια του θεάτρου, στη βόρεια πλευρά είναι το Θερσίλειο Βουλευτήριο της Αρκαδικής Ομοσπονδίας (Κοινού των Αρκάδων) και η Αρχαία Αγορά. Οι ανασκαφές έχουν αποκαλύψει υπολείμματά τους. Το Θερσίλιο στηριζόταν σε μαρμάρινους στύλους και χωρούσε 6000 άτομα καθιστά και 10000 όρθια. Υπολογίζεται επίσης ότι το το τείχος της αρχαίας πόλης είχε μήκος 8850 μέτρα.

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
arcadia.ceid.upatras.gr

Φωτογραφίες
ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Αρκαδία - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Αρκαδία - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Αρκαδία - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Αρκαδία - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Αρκαδία - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Αρκαδία - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Αρκαδία - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Αρκαδία - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Αρκαδία - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Αρκαδία - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Αρκαδία - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Αρκαδία - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Αρκαδία - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Αρκαδία - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Αρκαδία - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Αρκαδία - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Αρκαδία - Φωτογραφίες