ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥΜΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥΜΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥΜΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥΜΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥΜΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥΜΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥΜΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece

Θεσσαλονίκη

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥΜΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κωνικός λοφίσκος στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης με επάλληλες οικοδομικές φάσεις της εποχής του Χαλκού (αρχές 2 ης χιλιετίας - 1100 π.Χ.), της εποχής του Σιδήρου (1100 - 800 π.Χ.) και των ιστορικών χρόνων.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου