ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΑΣ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΑΣ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΑΣ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΑΣ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΑΣ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΑΣ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΑΣ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece

Θεσσαλονίκη

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΑΣ

Εικοσιοκτώ οικιστικές φάσεις καλύπτουν πάνω από 2000 χρόνια αδιάκοπης κατοίκησης, από την 3 η χιλιετία π.Χ. έως τους ρωμαϊκούς χρόνους. Σπίτια αψιδωτά ή ορθογώνια, πλινθόκτιστα και με ξύλινη στέγη. Στα τέλη της εποχής του Χαλκού (1200 - 1100 π.Χ.), ο οικισμός καταστράφηκε από μεγάλες πυρκαγιές.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου