ΕΠΑΝΟΜΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΕΠΑΝΟΜΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΕΠΑΝΟΜΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΕΠΑΝΟΜΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΕΠΑΝΟΜΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΕΠΑΝΟΜΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΕΠΑΝΟΜΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece

Θεσσαλονίκη

ΕΠΑΝΟΜΗ (Αρχαιολογικός Χώρος)

Παλαιοχριστιανικά αρχιτεκτονικά μέλη εντοιχισμένα στο μετόχι των Κριτζιανών και θεμέλια τοίχων, ίσως από παλαιοχριστιανικό ναό. Στη θέση Λιμόρι, 1 χλμ. ΒΔ. της Επανομής, παλαιοχριστιανικό νεκροταφείο με σημαντικό αριθμό κτερισμάτων (κοσμήματα, νομίσματα, αγγεία). Στη γειτονική τοποθεσία Μπιγιαδούδι κεραμικά ευρήματα της ίδιας περιόδου που υποδηλώνουν την ύπαρξη οικισμού.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου