ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΣΣΗΡΟΣ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΣΣΗΡΟΣ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΣΣΗΡΟΣ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΣΣΗΡΟΣ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΣΣΗΡΟΣ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΣΣΗΡΟΣ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΣΣΗΡΟΣ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece

Θεσσαλονίκη

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΣΣΗΡΟΣ

Οικισμός της μέσης και ύστερης εποχής του Χαλκού (2000 - 1100 π.Χ.), οι επάλληλες οικιστικές φάσεις του οποίου δημιούργησαν τούμπα. Από την ύστερη φάση ξεχωρίζουν εκτεταμένες εγκαταστάσεις για την αποθήκευση σιτηρών και οσπρίων που δίνουν στοιχεία για την κοινωνική οργάνωση και την καθημερινή ζωή της κοινότητας. Στη φάση της ύστερης εποχής του Χαλκού (1400 - 1100 π.Χ.) διαπιστώθηκε έντονη διείσδυση του μυκηναϊκού πολιτισμού.στην πρόσοψη του. Τα ευρήματα των τάφων φυλάσσονται στο Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου