ΣΙΤΑΓΡΟΙ - ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece
ΣΙΤΑΓΡΟΙ - ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece
ΣΙΤΑΓΡΟΙ - ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece
ΣΙΤΑΓΡΟΙ - ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece
ΣΙΤΑΓΡΟΙ - ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece
ΣΙΤΑΓΡΟΙ - ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece
ΣΙΤΑΓΡΟΙ - ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece

Σέρρες

ΣΙΤΑΓΡΟΙ - ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ

Η θέση κατοικήθηκε από τη μέση νεολιθική έως το τέλος της πρώιμης εποχής του Χαλκού (6 η - 3 η χιλιετία π.Χ.). Πλούσιες επιχώσεις πάχους 11 μ., περιλαμβάνουν αρχιτεκτονικά λείψανα, ταφές, κεραμική και μικρά ευρήματα.

Τα ευρήματα εκτίθενται στα Αρχαιολογικά Μουσεία Δράμας και Καβάλας.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου