ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ Δ' | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ Δ' | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ Δ' | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ Δ' | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ Δ' | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ Δ' | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ Δ' | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece

Πέλλα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ Δ'

Ο Μακεδονικός Τάφος Δ βρέθηκε πλησίον της νότιας βάσης του τέταρτου τύμβου του Ανατολικού νεκροταφείου της Πέλλας Είναι διθάλαμος καμαροσκέπαστος μακεδονικός τάφος με δωρική πρόσοψη τεσσάρων ημικιόνων.

Έχει μήκος 10,60 μ., 6,15 μ. πλάτος και ύψος, ενώ καλύπτεται με συνεχή κάμαρα ανοίγματος 4,70 μ. Εχει ναόσχημη πρόσοψη δωρικού ρυθμού, επιχρισμένη με μαρμαροκονίαμα με τέσσερις ημικίονες που πατούν σε στυλοβάτη και στηρίζουν τον θριγκό και το αέτομα.Με βάση την αρχιτεκτονική και τα κτερίσματα ο τάφος χρονολογείται στο τέλος του 4ου αιώνα π.χ.

Στην είσοδό του έφερε λίθινη ανάγλυφη θύρα. Μία δεύτερη μαρμάρινη θύρα στην είσοδο του νεκρικού θαλάμου έφερε ανάγλυφη κεφαλή Μέδουσας επιχρωματισμένη και καθώς και ανάγλυφες ασπιδίσκες.

Ο τάφος είναι κατάγραφος από αρχαία graffiti και αναθηματικές επιγραφές του 1ου αιώνα π. Χ. και του 3ου αιώνα μ. Χ. Η σημαντικότερη αναφέρεται στον Ηρακλή και τον Αλέξανδρο Ήρωα.