ΤΑΦΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΑΦΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΑΦΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΑΦΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΑΦΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΑΦΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΑΦΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece

Ημαθία

ΤΑΦΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥ (Αρχαιολογικός Χώρος)

Ο τάφος βρίσκεται ΒΔ των αρχαίων Αιγών, κοντά στη Βεργίνα κι έχει πάρει το όνομά του από τον καθηγητή Κωνσταντίνο Ρωμαίο που τον ανακάλυψε και τον ανέσκαψε.
Είναι κατασκευασμένος από πωρόλιθο, εκτός από τα θυρόφυλλα τις παραστάδες και τα υπέρθυρα που είναι μαρμάρινα.
Αποτελείται από έναν τετράγωνο θάλαμο με μήκος πλευράς 4.66 μ. και ένα μικρότερο προθάλαμο.
Αξιοσημείωτη είναι η απόκλιση προς τα μέσα που παρουσιάζουν οι τοίχοι του τάφου.
Η διακόσμησή του τόσο στο μέτωπο όσο και στις εσωτερικές επιφάνειες, βασίζεται στα ζωγραφιστά κονιάματα. Η πρόσοψη τονίζεται με τέσσερις ιωνικούς ημικίονες ασυνήθιστα υψηλούς με εννέα ραβδώσεις που πατούν σε βάσεις με μια μόνο σπείρα και, μαζί με τις παραστάδες από τις οποίες εκφύονται, σε ένα στυλοβάτη ύψους 0.18μ. Οι ημικίονες αυτοί ακολουθούν την προς τα μέσα κλίση του τοίχου και καταλήγουν σε λιτά ως προς το σχέδιο και μικρά ως προς το μέγεθος ιωνικά κιονόκρανα με πλούσιο χρωματικό διάκοσμο που τα κάνει να φαίνονται μεγαλύτερα.
Ο πολύ κομψός θριγκός αποτελείται από διταινιωτό επιστύλιο με ιωνικό κυμάτιο, κοσμοφόρο και γείσο με σχετικά μεγάλους γεισίποδες και δυο λέσβια κυμάτια.
Η πρόσοψη επιστέφεται από μικρό αέτωμα με σίμη που, απ' ότι διακρίνεται από τα σπαράγματα που βρέθηκαν, ήταν κατάκοσμη.
Η κοσμοφόρος, πάνω από το επιστύλιο διακοσμείται με επαναλαμβανόμενα ζεύγη ανθεμωτών κοσμημάτων.
Ιδιαίτερα επιβλητική ήταν η είσοδος του τάφου με τα μαρμάρινα θυρόφυλλα, η οποία οδηγούσε στον προθάλαμο. Οι τοίχοι καλύπτονταν με κονίαμα και ο καλλιτέχνης που τους διακόσμησε έχει αποδώσει με επίχρυσες γραμμές τον αρμό των λίθων. Μια κοσμοφόρος περιτρέχει τις πλευρές του προθαλάμου εκπλήσσοντας με την ποικιλία των χρωμάτων και τις εναλλαγές πολύχρωμων λουλουδιών.
Ο νεκρικός θάλαμος, αντιθέτως, χαρακτηρίζεται από αυστηρή απλότητα και λιτότητα και μόνο μια πλατιά γαλάζια ταινία τον περιτρέχει σε ύψος 2.22 μ. από το δάπεδο, η οποία είναι πλαισιωμένη πάνω και κάτω από ιωνικό και λέσβιο κυμάτιο. Διακρίνονται οπές από καρφιά όπου προφανώς οι συγγενείς είχαν αναρτήσει τα όπλα, τα ενδύματα και άλλα προσωπικά αντικείμενα του νεκρού.
Στο θάλαμο, εκτός από την κλίνη υπάρχει και επιβλητικός μαρμάρινος θρόνος ύψους 2.98 μ. που στηρίζεται σε μαρμάρινη βάση ύψους 0.15 και ο οποίος είναι περίτεχνα κοσμημένος με σφίγγες και ανθέμια. Στις πλάγιες όψεις του θρόνου σώζεται ζωγραφική παράσταση με την μέθοδο της εγκαυστικής όπου σε μια στενή ζώνη απεικονίζονται δύο γρύπες που σπαράσσουν ελάφι.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου