ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece

Ημαθία

ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ

Στα βορειοδυτικά του τάφου του Φιλίππου βρίσκεται ο μεταγενέστερος και απλούστερος μακεδονικός "τάφος του Πρίγκιπα". Η πρόσοψη είναι δωρικού ρυθμού επιχρισμένη με μαρμαροκονίαμα στην οποία υπήρχε γραπτή ζωφόρος που σήμερα δεν σώζεται. Κάτω από τη ζωφόρο, διαμορφώνονται δύο ανάγλυφες από κονίαμα ασπίδες που άλλοτε έφεραν γραπτό διάκοσμο.
Στον τάφο βρέθηκαν τα οστά ενός εφήβου περίπου 14 ετών, τοποθετημένα σε μία αργυρή υδρία που έφερε ως επίστεψη χρυσό στεφάνι. Δε γνωρίζουμε ποιός ήταν ο νεκρός, θα πρέπει όμως να ήταν μέλος της βασιλικής δυναστείας, γι αυτό και ο τάφος ονομάστηκε συμβατικά «τάφος του πρίγκηπα». Ο τάφος ήταν ασύλητος και διέσωσε όλα τα ταφικά δώρα του νεκρού, τα πολύτιμα σκεύη και τα όπλα του, καθώς και μία χρυσελεφάντινη κλίνη. Μια στενή ζωφόρος με θέμα αρματοδρομία διακοσμεί με τα ωραία χρώματά της τους τοίχους στο εσωτερικό του προθαλάμου.
Ο προθάλαμος του τάφου είναι διακοσμημένος με σειρές συνωρίδων (αρμάτων με δυο άλογα που χρησιμοποιούνταν και κατά τις αρματοδρομίες), ενώ ο νεκρικός θάλαμος, ενώ στο νεκρικό θάλαμο βρέθηκαν πλούσια κτερίσματα, χρυσά και αργυρά σκεύη συμποσίου καθώς και αντικείμενα από ελεφαντοστό, τα οποία μαρτυρούν βασιλική ταφή.
Το ότι τα καμμένα οστά διαπιστώθηκε ότι ανήκουν σε νέο εφηβικής ηλικίας (13-14 ετών) οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πιθανόν να πρόκειται για τον Αλέξανδρο Δ,' γιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της Ρωξάνης, ο οποίος πιθανολογείται ότι δολοφονήθηκε από τον Κάσσανδρο το 310 π. Χ..

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου