ΒΡΑΣΝΑ | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΒΡΑΣΝΑ | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΒΡΑΣΝΑ | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΒΡΑΣΝΑ | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΒΡΑΣΝΑ | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΒΡΑΣΝΑ | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΒΡΑΣΝΑ | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece

Χαλκιδική (Chalcidice)

ΒΡΑΣΝΑ

Πάνω στο χαμηλό ύψωμα Τρυπημένη Πέτρα, ανάμεσα στις υπώρειες του Κερδυλίου όρους και την παραλία των Βρασνών, ανασκάφηκε καλά σωζόμενο οχυρό, ένας πεντάπλευρος περίβολος με διώροφους πύργους (4 ος - 1 ος αι. π.Χ.), που ήλεγχε τον Στρυμονικό κόλπο και το πέρασμα προς τη Θράκη.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου