ΣΚΙΩΝΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΣΚΙΩΝΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΣΚΙΩΝΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΣΚΙΩΝΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΣΚΙΩΝΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΣΚΙΩΝΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΣΚΙΩΝΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece

Χαλκιδική

ΣΚΙΩΝΗ (Αρχαιολογικός Χώρος)

Αναφέρεται από τον Θουκυδίδη ως η αρχαιότερη αποικία της Χαλκιδικής. Ιδρύθηκε από Πελληνείς της Πελοποννήσου αμέσως μετά τον Τρωικό πόλεμο. Συνέχισε να κατοικείται στους ελληνιστικούς και τους ρωμαϊκούς χρόνους.

Η αρχαία πόλη εντοπίζεται σε παραθαλάσσια οχυρά υψώματα στην περιοχή Μύτικας, 3 χλμ. ΝΑ. της Νέας Σκιώνης. Στην κορυφή της ακρόπολης έχουν αποκαλυφθεί λείψανα οικοδομημάτων των κλασικών χρόνων.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου