ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΠΟΛΙΣ | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΠΟΛΙΣ | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΠΟΛΙΣ | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΠΟΛΙΣ | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΠΟΛΙΣ | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΠΟΛΙΣ | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΠΟΛΙΣ | Χαλκιδική | Μακεδονία | Golden Greece

Χαλκιδική

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΠΟΛΙΣ

( Ουρανούπολις )

Στην περιοχή των Νέων Ρόδων τοποθετούνται η αποικία των Ανδρίων Σάνη από τον 7 ο αι. π.Χ. και η Ουρανόπολις (ή Ουρανίδων πόλις), η οποία ιδρύθηκε στα τέλη του 4 ου αι. π.Χ. ΝΔ. του χωριού ανασκάπτεται ένα ιερό που χρονολογείται από την ύστερη αρχαϊκή έως την ελληνιστική εποχή (τέλη 6 ου - 2 ος αι. π.Χ.). Από τα κινητά ευρήματα ξεχωρίζουν τα πήλινα αγάλματα πτερωτών Νικών. Έξω από το χωριό μπορεί να δει κανείς τη διώρυγα που άνοιξε το 480 π.Χ. ο Πέρσης βασιλιάς Ξέρξης στο στενότερο σημείο της χερσοννήσου, για να γλυτώσει ο περσικός στόλος το επικίνδυνο πέρασμα του Άθω κατά τον πλου του προς τη νότια Ελλάδα.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου