ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Τήνος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Τήνος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Τήνος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Τήνος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Τήνος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Τήνος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Τήνος | Κυκλάδες | Golden Greece

Τήνος

ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ (Αρχαιολογικός Χώρος)

Στην Αγία Θέκλα, στο ακρωτήριο του Αγίου Ιωάννη, ανακαλύφθηκε και σκάφθηκε θολωτός τάφος της μυκηναϊκής περιόδου (13ος αι. π. Χ.) που μεταξύ των κτερισμάτων του περιλαμβάνονταν πολλά αγγεία, όπλα και κοσμήματα. Η εύρεση του τάφου υποδηλώνει την επιρροή του μυκηναϊκού πολιτισμού στο νησί.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου