ΑΡΧΑΙΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece

Πάρος

ΑΡΧΑΙΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

Ένα σημαντικό νεκροταφείο που χρονολογείται από το τέλος του 8ου π.Χ. μέχρι τον 3ο μ.Χ. αιώνα βρίσκεται στην Παροικιά κοντά στο λιμάνι, επάνω σχεδόν στον παραλιακό δρόμο. Το πιο εντυπωσιακό εύρημα είναι ένα πολυάνδριο (ομαδικός τάφος), ο μοναδικός που βρέθηκε στο χώρο του Αιγαίου και χρονολογείται στο 8ο π.Χ. αι.
Μπροστά στο πολυάνδριο υπάρχει μία μεγάλη επιτύμβια στήλη. Στο εκθετήριο του αρχαιολογικού πάρκου που λειτουργεί δίπλα στο νεκροταφείο, μπορεί να θαυμάσετε τα ενδιαφέροντα ευρήματα του νεκροταφείου και φωτογραφίες από παλαιότερες και πρόσφατες ανασκαφές

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου