ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ ΠΛΑΚΑΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ ΠΛΑΚΑΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ ΠΛΑΚΑΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ ΠΛΑΚΑΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ ΠΛΑΚΑΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ ΠΛΑΚΑΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ ΠΛΑΚΑΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece

Νάξος

ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ ΠΛΑΚΑΣ

Βρίσκεται ανάμεσα στο χωριό Τρίποδες και στην παραλία της Πλάκας. Δεν έχει εξακριβωθεί η χρονολογία ίδρυσής του, ωστόσο η επικρατέστερη άποψη είναι ότι κτίστηκε στα ελληνιστικά χρόνια. Η λαϊκή παράδοση, αναφέρει ότι στον πύργο ζούσε μια μάντισσα - βασιλοπούλα. Οι πύργοι της ελληνιστικής περιόδου θεωρείται ότι χρησίμευαν για να προστατεύουν θέσεις με στρατιωτικό ή οικονομικό χαρακτήρα στην ύπαιθρο, ή λειτουργούσαν ως φρυκτωρίες, ενώ σύμφωνα με μια άλλη άποψη χρησίμευαν ως αγροικία ή μέρος αγροικίας.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου