ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑ | Κύθνος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑ | Κύθνος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑ | Κύθνος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑ | Κύθνος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑ | Κύθνος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑ | Κύθνος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑ | Κύθνος | Κυκλάδες | Golden Greece

Κύθνος

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑ

Αρχαιολογικά ευρήματα στη περιοχή Μαρουλάς της Κύθνου, μαρτυρούν ότι το νησί κατοικήθηκε στη περίοδο της Μεσολιθικής εποχής (9.000 - 8.000 π.Χ.). Στο Μαρουλά της Κύθνου ήρθε στο φως η αρχαιότερη γνωστή εγκατάσταση στο Αιγαίο. Αρκετά λείψανα από τον υπαίθριο οικισμό, που χρησιμοποιήθηκε ως σταθμός ανεφοδιασμού ή ορμητήριο σώζονται μέχρι και σήμερα. Με τις αρχαιολογικές ανασκαφές ήρθαν στο φως κυκλικές κατοικίες, τάφοι (οι ταφές γίνονταν σε λάκκους επενδυμένους με λίθους) και ένας ανθρώπινος σκελετός, πλησίον του οποίου βρέθηκαν λίθινα εργαλεία από πυριτόλιθο, χαλαζία και οψιδιανό. Ο οικισμός είναι ο μοναδικός υπαίθριος εκείνης της περιόδου που έχει βρεθεί στον ελλαδικό χώρο.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου