ΜΑΡΚΙΑΝΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αμοργός | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΑΡΚΙΑΝΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αμοργός | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΑΡΚΙΑΝΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αμοργός | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΑΡΚΙΑΝΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αμοργός | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΑΡΚΙΑΝΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αμοργός | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΑΡΚΙΑΝΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αμοργός | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΑΡΚΙΑΝΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αμοργός | Κυκλάδες | Golden Greece

Αμοργός

ΜΑΡΚΙΑΝΗ (Αρχαιολογικός Χώρος)

Η πρωτοκυκλαδική ακρόπολη της Μαρκιανής, οχυρωμένη με ισχυρό τείχος και ενισχυτικούς πύργους, που αντικατοπτρίζει την ακμή του νησιού κατά την περίοδο αυτή (2.400-2.300 π. Χ.). Τα ευρήματα από τις ανασκαφές εκτίθενται στην Αρχαιολογική Συλλογή της Χώρας, ενώ πολλά από τα ειδώλια μνημειακών διαστάσεων (π.χ. «Αρσενικούδι») και των τοπικών παραλλαγών (Δωκαθισμάτων, Καψάλων) βρίσκονται στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου