ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΜΑΡΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΜΑΡΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΜΑΡΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΜΑΡΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΜΑΡΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΜΑΡΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΜΑΡΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece

Ηράκλειο

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΜΑΡΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ

Σμάρι Πεδιάδος

Στην ψηλότερη κορυφή του λόφου του Προφήτη Ηλία ή Τρουλλί της κορυφής, στα ΒΑ. του χωριού Σμάρι, κτίρια των γεωμετρικών - αρχαϊκών χρόνων, με μνημειώδες ανάλημμα - οχυρωματικό τείχος. Στο εσωτερικό του τρία μεγαροειδή οικοδομήματα και τετράγωνος σηκός, όπου πιθανή η λατρεία της Αθηνάς. Στο βαθύτερο στρώμα της εγκατάστασης, μεσομινωικά (περίπου 1900 - 1600 π.Χ.) οικοδομήματα, ίσως λατρευτικού χαρακτήρα. Κλασικός - ελληνιστικός οικισμός στη θέση Λενικά.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου