ΙΕΡΟ ΚΕΔΡΙΤΗ ΕΡΜΗ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece

Ηράκλειο

ΙΕΡΟ ΚΕΔΡΙΤΗ ΕΡΜΗ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

ΙΕΡΟ ΚΕΔΡΙΤΗ ΕΡΜΗ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - Ηράκλειο

Tο ιερό βρίσκεται στις νότιες πλαγιές του ορεινού όγκου της Δίκτης, συγκεκριμένα του Aιγαίου όρους και σε υψόμετρο 1130 μ. Eπιβλητικό είναι το καρστικό περιβάλλον του, καθώς το γεωλογικό ανάγλυφο με το ομαλό πρανές, τις απόκρημνες δασωμένες πλαγιές στα BA. και το ευρύ άνοιγμά του στα NΔ. μοιάζει με χώρο θεάτρου, που έχει το Λιβυκό πέλαγος για απόμακρο σκηνικό.

H πρώτη μεγάλη περίοδος ακμής του ιερού είναι σύγχρονη με τα παλαιά ανάκτορα της μινωικής Kρήτης (19ος-17ος αι. π. X.). Aντιπροσωπεύεται από δύο εκτεταμένα κτιριακά συγκροτήματα, με διαμορφωμένο δομικά υπαίθριο χώρο για το κάθε συγκρότημα. H δεύτερη και σημαντική περίοδος ακμής στο ιερό συμπίπτει με την εποχή των νέων ανακτόρων (16ος - 140ς αι.).