ΤΕΙΧΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece

Λευκάδα

ΤΕΙΧΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΕΙΧΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - Λευκάδα

Στη περιοχή Καλλιγόνι, 2 χλμ. ανατολικά της χώρας, εντοπίζεται η Νήρικος, η αρχαία πόλη της Λευκάδας που κάλυπτε μια μεγάλη έκταση, από το Καλλιγόνι και τους Καρυώτες μέχρι τις πλαγιές του Κούλμου (Ακρόπολη) και τις ακτές της Ακαρνανίας. Στον αρχαιολογικό χώρο της Νηρίκου διακρίνονται αρχιτεκτονικά λείψανα από την περιτείχιση της αρχαίας πόλης. Το τείχος περιέβαλε την πόλη σε μήκος 4,5 χλμ. και ήταν ενισχυμένο με ορθογώνιους πύργους. Τα ερείπια που σώζονται χρονολογούνται στην κλασική και ελληνιστική εποχή ενώ υπάρχουν και επισκευές σε κάποια τμήματα του τείχους που ανέρχονται στα ρωμαϊκά χρόνια. Η αρχαία Νήρικος ιδρύθηκε από τους Κορινθίους στα τέλη του 7ου π.χ. αι. και εγκαταλείφθηκε γύρω στα 1300.

Συντάκτης: Νίκη Καλοπαίδη

ΤΕΙΧΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - Λευκάδα - Φωτογραφίες