ΟΙΚΙΕΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΟΙΚΙΕΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΟΙΚΙΕΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΟΙΚΙΕΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΟΙΚΙΕΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece

Λευκάδα

ΟΙΚΙΕΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΟΙΚΙΕΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - Λευκάδα

Στο κέντρο της πόλης της Λευκάδας αποκαλύφθηκαν τα θεμέλια οικίας από το 1ο μισό του 6ου π.χ. αιώνα. Η οικία παρουσιάζει ορθογώνια κάτοψη (63 τ.μ.), διαστάσεων 14Χ4,50 μ., με 3 δωμάτια. Η τοιχοδομία έφερε ωμές πλίνθους, με λιθόκτιστα θεμέλια ενώ η στέγη ήταν καλυμμένη από καλάμια. Τα κτίρια δεν έβλεπαν στο δρόμο για να προστατεύεται με τον τρόπο αυτό η ιδιωτική ζωή των κατοίκων. Διακρίνονται στο χώρο της ανασκαφής τα λίθινα θεμέλια της οικίας και ο διαχωρισμός των δωματίων.

Στα κλασικά χρόνια, στο κέντρο της οικίας βρισκόταν επιμήκης αυλή με πηγάδι. Οι διαστάσεις (13 πλάτοςΧ14 μήκος) και το εμβαδόν (180 τ.μ.) της οικίας ήταν μεγαλύτερα και υπήρχαν 6-7 δωμάτια περιμετρικά της αυλής. Σημαντικότερο δωμάτιο ήταν ο ανδρώνας (όπου διεξάγονταν τα συμπόσια) στο μπροστινό μέρος του σπιτιού.

Συντάκτης: Νίκη Καλοπαίδη

ΟΙΚΙΕΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - Λευκάδα - Φωτογραφίες ΟΙΚΙΕΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - Λευκάδα - Φωτογραφίες ΟΙΚΙΕΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - Λευκάδα - Φωτογραφίες ΟΙΚΙΕΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - Λευκάδα - Φωτογραφίες ΟΙΚΙΕΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - Λευκάδα - Φωτογραφίες