Κύθηρα Αρχαιολογικοί Χώροι | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
Κύθηρα Αρχαιολογικοί Χώροι | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
Κύθηρα Αρχαιολογικοί Χώροι | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
Κύθηρα Αρχαιολογικοί Χώροι | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
Κύθηρα Αρχαιολογικοί Χώροι | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
Κύθηρα Αρχαιολογικοί Χώροι | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
Κύθηρα Αρχαιολογικοί Χώροι | Ιόνια Νησιά | Golden Greece

Κύθηρα

Αρχαιολογικοί Χώροι

  • Αρχαιολογικοί Χώροι
    Αρχαιολογικοί Χώροι Αρχαιολογικός Χώρος

    Κύθηρα Στους προϊστορικούς χρόνους στρατηγικό σημείο στο Αιγαίο και φυσικός σταθμός μεταξύ Κρήτης και ηπειρωτικής χώρας. Υπήρξε έδρα ακμαίου εμπορικού σταθμού της Κρήτης, όπως δείχνει ο έντονα μινωικός χαρακτήρας των ευρημάτων. Στη θέση Καστρί, σημαντικός οικισμός του 16ου - 15ου αι. π.Χ. Στον Άγιο »