ΙΕΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ | Θάσος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ | Θάσος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ | Θάσος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ | Θάσος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ | Θάσος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ | Θάσος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece

Θάσος

ΙΕΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ

ΙΕΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ - Θάσος

Στη δεύτερη κορυφή της Ακρόπολης της αρχαίας Θάσου, βρίσκεται το ιερό της Πολιούχου Αθηνάς, πάνω σε ένα μεγάλο πλάτωμα με φυσική διαμόρφωση στα νότια και με δυο ισόδομους αναλημματικούς τοίχους στα δυτικά και βόρεια.

Εκτός από τα ίχνη ενός προπύλου, βρέθηκαν και τα ερείπια ενός ναού, του οποίου η κάτοψη διακρίνεται από τα σωζόμενα θεμέλιά του.

Το κτίριο είχε πρόναο, που άνοιγε στα δυτικά, σηκό και οπισθόδομο.

Το μνημειώδες αυτό συγκρότημα, που χρονολογείται μάλλον στις αρχές του 5ου αι. π. Χ., διαδέχτηκε μια αρχαιότερη φάση του ιερού, του α μισού του 6ου αι. π. Χ.,. στην οποία ανήκε ένας ναός του οποίου σώζεται μόνο μέρος των θεμελίων και διακοσμημένα ακροκέραμα.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

ΙΕΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ - Θάσος - Φωτογραφίες ΙΕΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ - Θάσος - Φωτογραφίες ΙΕΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ - Θάσος - Φωτογραφίες ΙΕΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ - Θάσος - Φωτογραφίες ΙΕΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ - Θάσος - Φωτογραφίες ΙΕΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ - Θάσος - Φωτογραφίες