ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΣΙΛΗΝΟΥ ΘΑΣΟΥ | Θάσος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΣΙΛΗΝΟΥ ΘΑΣΟΥ | Θάσος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΣΙΛΗΝΟΥ ΘΑΣΟΥ | Θάσος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΣΙΛΗΝΟΥ ΘΑΣΟΥ | Θάσος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece

Θάσος

ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΣΙΛΗΝΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΣΙΛΗΝΟΥ ΘΑΣΟΥ - Θάσος

Η πύλη του Σιληνού, είναι ένα άνοιγμα στο εντυπωσιακό τείχος της αρχαίας πόλης της Θάσου. Στην αριστερή παραστάδα της πύλης υπάρχει το ανάγλυφο ενός γενειοφόρου ιθυφαλικού Σιληνού ( το οποίο έχει ύψος 2 μ. ) ο οποίος κρατά κάνθαρο. Πρόκειται μάλλον για το αρχαιότερο από τα ανάγλυφα που κοσμούν την οχύρωση, του οποίου η πιθανή χρονολόγηση τοποθετείται στον 6ο αι. π. Χ.

Από την μνημειακή αυτή πύλη οδηγούμαστε στην συνοικία του Σιληνού. Πρόκειται για μια σημαντική περιοχή κατοικιών με ένα σύνολο σπιτιών που αναπτύσσονται δεξιά και αριστερά ενός δρόμου και παρουσιάζουν πολλές διαδοχικές οικοδομικές φάσεις οι οποίες χρονολογούνται μεταξύ του 6ου και του 4ου π. Χ. αιώνος.

Τα σπίτια οργανώνονται σε ακανόνιστα οικοδομικά τετράγωνα με δωμάτια γύρω από μικρές αυλές και με καταστήματα τα οποία έβλεπαν προς το δρόμο. Η συνοικία εγκαταλείφθηκε μετά το 250 π. Χ. λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από πλημμύρες και τη διαρκή αύξηση του υδροφόρου ορίζοντα. Η πύλη όμως εξακολούθησε να χρησιμοποιείται και τότε κτίστηκε και ένας πύργος.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου
ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΣΙΛΗΝΟΥ ΘΑΣΟΥ - Θάσος - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΣΙΛΗΝΟΥ ΘΑΣΟΥ - Θάσος - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΣΙΛΗΝΟΥ ΘΑΣΟΥ - Θάσος - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΣΙΛΗΝΟΥ ΘΑΣΟΥ - Θάσος - Φωτογραφίες