Αρχαιολογικοί Χώροι | Αμμουλιανή | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
Αρχαιολογικοί Χώροι | Αμμουλιανή | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
Αρχαιολογικοί Χώροι | Αμμουλιανή | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
Αρχαιολογικοί Χώροι | Αμμουλιανή | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
Αρχαιολογικοί Χώροι | Αμμουλιανή | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
Αρχαιολογικοί Χώροι | Αμμουλιανή | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
Αρχαιολογικοί Χώροι | Αμμουλιανή | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece

Αμμουλιανή

Αρχαιολογικοί Χώροι

  • ΑΜΟΛΙΑΝΗ

    ΑΜΟΛΙΑΝΗ Η ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ

    Αρχαιολογικός Χώρος

    ( Αμμουλιανή ) Στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού, στις Αλυκές, έχει εντοπισθεί εγκατάσταση των κλασικών χρόνων. Αρχαία κατάλοιπα κτιρίων και αρχιτεκτονικά λίθινα τμήματα σώζονται διάσπαρτα στην περιοχή του σύγχρονου λιμανιού. Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου »