ΝΑΟΣ ΕΡΕΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΕΡΕΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΕΡΕΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΕΡΕΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΕΡΕΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΕΡΕΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece

Ρόδος

ΝΑΟΣ ΕΡΕΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

ΝΑΟΣ ΕΡΕΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - Ρόδος

Ο ναός του Ερεθύμιου Απόλλωνος κτίσθηκε πιθανόν στην ελληνιστική περίοδο. Ο θρύλος τον αποδίδει στον Αλθαιμένη από την Κρήτη, γιο του Κατρέα. Αναφορές στο ναό κάνουν ο Διόδωρος ο Σικελιώτης και ο Πίνδαρος. Σήμερα σώζονται ερείπια περικλειόμενα σε περιτείχισμα από ογκόλιθους.

Πηγή: Δήμος Ρόδου
www.rhodes.gr

Φωτογραφίες
ΝΑΟΣ ΕΡΕΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΕΡΕΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΕΡΕΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΕΡΕΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΕΡΕΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΕΡΕΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες