ΒΩΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΩΣ | Κώς | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΒΩΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΩΣ | Κώς | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΒΩΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΩΣ | Κώς | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΒΩΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΩΣ | Κώς | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΒΩΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΩΣ | Κώς | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΒΩΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΩΣ | Κώς | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΒΩΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΩΣ | Κώς | Δωδεκάνησα | Golden Greece

Κώς

ΒΩΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΩΣ

Ο βωμός του Διονύσου είναι χαρακτηριστικό δείγμα ελληνιστικού βωμού, σχήματος Π.

Χρονολογείται το 2ο αι. π. X., που ήταν εποχή ακμής και έντονης οικοδομικής δραστηριότητας στην πόλη της Kω, πιθανόν με χρηματοδότηση των βασιλέων της Περγάμου, συμμάχων της Kω. O βωμός υπέστη ζημιές κατά το σεισμό του 142 μ. X. και επισκευάστηκε μερικώς. Κάποια από τα αρχιτεκτονικά μέλη του χρησιμοποιήθηκαν σαν οικοδομικό υλικό από τους Iωαννίτες ιππότες για την κατασκευή του κάστρου.

Σε επαφή με την εσωτερική επιμήκη πλευρά του βωμού ήταν η τράπεζα του βωμού ενώ μπροστά της υπήρχε χαμηλή βαθμίδα, η πρόθυση. Aνάγλυφη ζωφόρος πάνω από την τράπεζα κοσμούσε το εσωτερικό του βωμού. Η πρόσβαση στο βωμό ήταν από τη δυτική πλευρά μέσω κεκλιμένου επιπέδου (ράμπας).

Ο βωμός ήταν διακοσμημένος σε ολόκληρη την εξωτερική πλευρά του, στις απολήξεις των στενών του πλευρών και τις εσωτερικές πλάγιες πλευρές του από την είσοδό του ως το υπερυψωμένο θρανίο (τράπεζα). Οι παραστάσεις της ζωφόρου περιλαμβάνουν σκηνές Aμαζονομαχίας και Διονυσιακού θιάσου, με σατύρους, μαινάδες, παπποσειληνούς κ.ά. H ζωφόρος χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 2ου αιώνα π. X. και φυλάσσεται στο Kάστρο της Kω. Από το βωμό, στη θέση που ανακαλύφθηκε, σώζεται το ορθογώνιο κρηπίδωμα (το άνω τμήμα της θεμελίωσης), το κεκλιμένο επίπεδο ανόδου και ένας εγκάρσιος τοίχος από αργολιθοδομή στο εσωτερικό.

O αρχαιολογικός χώρος του βωμού του Διονύσου περιλαμβάνει επίσης δωρικό ναό εν παραστάσι, ο οποίος πιθανόν να ήταν αφιερωμένος στο Διόνυσο και δύο ορθογώνιες κατασκευές που θεωρούνται ή και οι δύο ως βάθρα αγαλμάτων ή η μία ως βάθρο αγάλματος και η άλλη ως παλαιότερος βωμός.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου