ΝΗΣΟΣ ΣΑΡΙΑ / ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Κάρπαθος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΗΣΟΣ ΣΑΡΙΑ / ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Κάρπαθος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΗΣΟΣ ΣΑΡΙΑ / ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Κάρπαθος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΗΣΟΣ ΣΑΡΙΑ / ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Κάρπαθος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΗΣΟΣ ΣΑΡΙΑ / ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Κάρπαθος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΗΣΟΣ ΣΑΡΙΑ / ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Κάρπαθος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΗΣΟΣ ΣΑΡΙΑ / ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Κάρπαθος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΗΣΟΣ ΣΑΡΙΑ / ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Κάρπαθος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΗΣΟΣ ΣΑΡΙΑ / ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Κάρπαθος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΗΣΟΣ ΣΑΡΙΑ / ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Κάρπαθος | Δωδεκάνησα | Golden Greece

Κάρπαθος

ΝΗΣΟΣ ΣΑΡΙΑ / ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΝΗΣΟΣ ΣΑΡΙΑ / ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Κάρπαθος

Ίχνη κατοίκησης στο νησί έχουν διαπιστωθεί από την Ύστερη Νεολιθική Εποχή (4000-3000 π. X.) και την Πρώιμη/Μέση Εποχή του Χαλκού (2300-2000 π.X.). Με τη Σάρο των ιστορικών χρόνων συνδέεται η ακρόπολη στο λόφο Kάστελο, νότια του κόλπου των Παλατίων, όπου σώζονται λείψανα οχύρωσης στη δυτική πλαγιά, καθώς και δύο λαξευτοί θαλαμωτοί τάφοι. Στη θέση Παλάτια, ανατολικά του ιερού της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, είναι ορατά η αψίδα και το σύνθρονο μεγάλης παλαιοχριστιανικής βασιλικής και σε μικρή απόσταση προς τα βορειοδυτικά λουτρό της ίδιας εποχής.

Δύο ακόμη βασιλικές έχουν εντοπιστεί στην πλαγιά βόρεια του κόλπου, ενώ τρίκλιτη βασιλική με νάρθηκα υπάρχει και στην κορυφή της αρχαίας ακρόπολης στον Kάστελο.

Πηγή: ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
www2.egeonet.gr

Φωτογραφίες
ΝΗΣΟΣ ΣΑΡΙΑ / ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Κάρπαθος - Φωτογραφίες ΝΗΣΟΣ ΣΑΡΙΑ / ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Κάρπαθος - Φωτογραφίες ΝΗΣΟΣ ΣΑΡΙΑ / ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Κάρπαθος - Φωτογραφίες ΝΗΣΟΣ ΣΑΡΙΑ / ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Κάρπαθος - Φωτογραφίες ΝΗΣΟΣ ΣΑΡΙΑ / ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Κάρπαθος - Φωτογραφίες ΝΗΣΟΣ ΣΑΡΙΑ / ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Κάρπαθος - Φωτογραφίες ΝΗΣΟΣ ΣΑΡΙΑ / ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Κάρπαθος - Φωτογραφίες ΝΗΣΟΣ ΣΑΡΙΑ / ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Κάρπαθος - Φωτογραφίες ΝΗΣΟΣ ΣΑΡΙΑ / ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Κάρπαθος - Φωτογραφίες ΝΗΣΟΣ ΣΑΡΙΑ / ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Κάρπαθος - Φωτογραφίες ΝΗΣΟΣ ΣΑΡΙΑ / ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Κάρπαθος - Φωτογραφίες ΝΗΣΟΣ ΣΑΡΙΑ / ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Κάρπαθος - Φωτογραφίες ΝΗΣΟΣ ΣΑΡΙΑ / ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Κάρπαθος - Φωτογραφίες ΝΗΣΟΣ ΣΑΡΙΑ / ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Κάρπαθος - Φωτογραφίες