ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece

Κάλυμνος

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Κάλυμνος

Στη βόρεια πλευρά του οικισμού Βαθύ, στη θέση Έμπολα στο ελληνιστικό οχυρό (τέλη 4ου π.χ- αρχές 3ου π.χ.), βρίσκεται η παλαιοχριστιανική βασιλική του Ταξιάρχη Μιχαήλ. Στο χώρο υπάρχουν αρχιτεκτονικά μέλη αρχαιότερων περιόδων, κυρίως ελληνιστικής εποχής, τα οποία χρησίμευσαν στη κατασκευή της τρίκλιτης βασιλικής που χρονολογείται στο 1ο τέταρτο του 6ου μ.χ. αιώνα. Τα δάπεδα φέρουν ψηφιδωτή διακόσμηση με γεωμετρικά κυρίως θέματα. Στο νότιο κλίτος της βασιλικής είναι χτισμένος και ο μονόχωρος, καμαροσκέπαστος ναός του Ταξιάρχη Μιχαήλ που καλύπτεται σε μεγάλο μέρος από τοιχογραφίες των 13ου-14ου αιώνα.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες