ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece

Κάλυμνος

ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - Κάλυμνος

Δυτικά της Χώρας του νησιού, στη περιοχή Λιμνιώτισσα βρίσκεται η παλαιοχριστιανική βασιλική του «Χριστού της Ιερουσαλήμ». Η τρίκλιτη βασιλική καταλαμβάνει τμήμα του τεμένους του Δήλιου Απόλλωνος (10ουπ.χ.-4ουμ.χ), ιερού που υπήρξε πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο της αρχαίας Καλύμνου. Το ιερό καταστράφηκε με την επικράτηση του χριστιανισμού. Τον 5ο μ.χ. οικοδομήθηκε η βασιλική, η οποία καταστράφηκε στα μέσα του 6ου αι. από σεισμό. Τον 7ο αι. εγκαταλείφθηκε λόγω των αραβικών επιδρομών. Λέγεται ότι τον ναό έκτισε η Αγία Ελένη ή ο Αρκάδιος κατά την επιστροφή τους από την Ιερουσαλήμ. Οι ανασκαφές έφεραν στο φώς το ανατολικό μόνο τμήμα της βασιλικής. Ως οικοδομική πρώτη ύλη έχουν χρησιμοποιηθεί αρχιτεκτονικά μέλη από κτίσματα του τεμένους του Δήλιου Απόλλωνος. Διατηρείται η αψίδα του ιερού βήματος σε ολόκληρο το ύψος της. Το κεντρικό κλίτος φέρει επίστρωση από μεγάλες μαρμάρινες πλάκες, ενώ το νότιο καλύπτεται με ψηφιδωτή σύνθεση (παράσταση ζώων σε φυσικό περιβάλλον) που θυμίζει τα ψηφιδωτά της νήσου Κω.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες